Facebook

Sözlük

replace

verb

Türkçe'si yerini almak,değiştirmek
Tür verb
Örnek Cümle
This is a more productive approach, since it teaches an alternative behavior to replace what is being punished.
Bu daha yararlı bir yaklaşımdır, çünkü (bu) cezalandırılan şeyin yerine konulmak üzere bir davranış seçeneği öğretir.