Facebook

Sözlük

research

verb

Türkçe'si araştırmak
Tür verb
Örnek Cümle
We decided to cooperate in the new research project.
Yeni araştırma projesinde işbirliği yapmayı kararlaştırdık.

noun

Türkçe'si araştırma
Tür noun
Örnek Cümle
Since the great oil crisis of the 1970s, the International Energy Agency has encouraged and supported research carried out to discover alternative energy sources.
1970’lerdeki büyük petrol bunalımından beri, Uluslararası Enerji Kurumu alternatif enerji kaynakları bulmak için yapılan araştırmaları teşvik etmiş ve desteklemiştir.