Facebook

Sözlük

respect

verb

Türkçe'si saygı göstermek/duymak
Tür verb
Örnek Cümle
Globalization means increasing the interdependence and connectivity on a global level with respect to the social, cultural, technological and economic levels.
Küreselleşme, sosyal, kültürel, teknolojik ve ekonomik seviyelerle ilgili olarak küresel bir seviyede karşılıklı bağımlılık ve bağlanırlığı artırma anlamına gelir.

noun

Türkçe'si saygı
Tür noun
Örnek Cümle
You don’t have any respect for others.
Diğer insanlara hiç saygın yok.

Alternatif öneriler:

in respect ofwith respect to