Facebook

Sözlük

respectable

adjective

Türkçe'si saygı değer
Tür adjective
Örnek Cümle
Many women writers in the Victorian Era had ceased to use male pen names as writing became a more respectable trade for women.
Viktorya çağındaki birçok kadın yazar, yazarlık kadınlar için daha saygı değer bir ticaret haline geldiği için erkek takma isimleri kullanmaya son vermişlerdir.