Facebook

Sözlük

responsible

adjective

Türkçe'si sorumlu
Tür adjective
Örnek Cümle
The global warming is also responsible for the introduction of some new diseases.
Küresel ısınma ayrıca yeni bazı hastalıkların ortaya çıkmasından sorumludur.