Facebook

Sözlük

reverse

adjective

Türkçe'si ters, karşıt
Tür adjective
Örnek Cümle
Changes can take place in the reverse order as/well, gases may be changed into liguids and liguids into solids.
Değişmeler ters yönde de olabilir: gazlar sıvıya, sıvılar katıya dönüştürülebilir.

verb

Türkçe'si tersine çevirmek; geri geri gitmek
Tür verb
Örnek Cümle
Changes can take place in the reverse order as/well, gases may be changed into liguids and liguids into solids.
Değişmeler ters yönde de olabilir: gazlar sıvıya, sıvılar katıya dönüştürülebilir.