Facebook

Sözlük

rewarding

adjective

Türkçe'si ödüllendirici, tatmin edici
Tür adjective
Örnek Cümle
One of the most challenging and most rewarding careers in this world is being a parent.
Bu dünyada en zor ve tatmin edici mesleklerden birisi ebeveyn olmaktır.