Facebook

Sözlük

rich

adjective

Türkçe'si zengin
Tür adjective
Örnek Cümle
My friend is so rich that he doesn’t have to work.
Arkadaşım o kadar zengin ki çalışmak zorunda değildir.