Facebook

Sözlük

right

adjective

Türkçe'si sağ, sağdaki; doğru
Tür adjective
Örnek Cümle
The right side of the brain controls the left side of the body.
Beynin sağ tarafı, vücudun sol tarafını idare eder.

adverb

Türkçe'si tam olarak,doğru şekilde
Tür adverb
Örnek Cümle
Learning at every right time is a good way for understanding.
Her doğru zamanda öğrenme anlamanın iyi bir yöntemidir.

verb

Türkçe'si düzeltmek
Tür verb
Örnek Cümle
The communists turned social democrats have triumphed in Poland's recent general election, but the populists and the extreme right have become a surprisingly large minority.
Sosyal demokratlara dönüşmüş komünistler, Polonya'nın son genel seçiminde zafer kazandılar, ancak halkçılar ve aşırı sağ şaşırtıcı bir şekilde büyük bir azınlık haline geldiler.

noun

Türkçe'si hak
Tür noun
Örnek Cümle
The fact that there is an organization working towards the recognition of the rights of housewives means we are progressing in the right direction.
Ev kadınlarının haklarının tanınması yolunda çalışan bir örgütün olması demek, doğru yönde ilerliyoruz demektir.