Facebook

Sözlük

right

adjective

Türkçe'si sağ, sağdaki; doğru
Tür adjective
Örnek Cümle
One of the aims of this interview is to assess whether or not you are the right person for the job.
Bu görüşmenin amaçlarından biri, iş için doğru kişi olup olmadığınızı değerlendirmektir.

adverb

Türkçe'si tam olarak,doğru şekilde
Tür adverb
Örnek Cümle
Goods have little value unless they are in the right place at the right time.
İstenilen yerde ve istenilen zamanda bulunmadıkça malların değeri azalır.

verb

Türkçe'si düzeltmek
Tür verb
Örnek Cümle
We are right to be concerned, though not to be hysterical.
Aşın duygusallığa gerek yoksa da kaygılanmakta haklıyız.

noun

Türkçe'si hak
Tür noun
Örnek Cümle
If you had looked into the problem right away, much of the damage could have been prevented.
Sorunla hemen ilgilenmiş olsaydın, zararın çoğu önlenmiş olurdu.