Facebook

Sözlük

rise

verb

Türkçe'si artmak, yükselmek; doğmak, ortaya çıkmak
Tür verb
Örnek Cümle
Whereas there has been a 22 per cent rise over the last fifteen years in the amount of absence from work attributable to purely physical diseases, during the same period there have been increases of 152 per cent for men, and 302 per cent for women, in absence due to neurosis and psychosis.
Son 15 yılda yalnızca fiziksel hastalıklara bağlanabilen işten uzak kalma miktarında %22'lik bir artış olmuşken, aynı sürede nevroz ve psikozdan ileri gelen işten uzak kalma, erkekler için %152, kadınlar için %302'lik artışlar göstermiştir.

noun

Türkçe'si artış,yükselme
Tür noun
Örnek Cümle
After the earthquake, the casualties lived in appalling conditions giving rise to outbreak of many diseases.
Depremden sonra yaralılar birçok hastalığın patlak vermesine sebep olan berbat koşullarda yaşadı.

Alternatif öneriler:

give rise tohigh-risepay rise