Facebook

Sözlük

rising

adjective

Türkçe'si artan,yükselen
Tür adjective
Örnek Cümle
Living standards are rising significantly in most European countries.
Yaşam standartları Avrupa ülkelerinin çoğunda önemli ölçüde yükselmektedir.