Facebook

Sözlük

role

noun

Türkçe'si rol, görev
Tür noun
Örnek Cümle
Mobile communication systems play an important role in health care facilities.
Mobil iletişim sistemleri sağlık hizmetlerinde önemli bir rol oynar.