Facebook

Sözlük

roughly

adverb

Türkçe'si yaklaşık
Tür adverb
Örnek Cümle
From roughly 1931 until 1937, the Netherlands suffered a deep and long depression.
Yaklaşık 1931'den 1937'ye kadar Hollanda derin ve uzun depresyon yaşadı.