Facebook

Sözlük

sailing

noun

Türkçe'si gemi yolculuğu
Tür noun
Örnek Cümle
To become truly expert at sailing requires patience, endurance and good judgement.
Yelkencilikte tam anlamıyla usta olmak, sabır, dayanıklılık ve iyi bir muhakeme gücü gerektirmektedir.