Facebook

Sözlük

same

adjective

Türkçe'si aynı
Tür adjective
Örnek Cümle
We could visit each other very often when we lived in the same town.
Aynı şehirde yaşıyorken birbirimizi çok sık ziyaret edebiliyorduk.