Facebook

Sözlük

say

verb

Türkçe'si söylemek,demek
Tür verb
Örnek Cümle
Opinion polls vary, but about two-thirds of the Australians openly say that they want a republic.
Kamuoyu yoklamaları farklılık gösterir, ancak Avusturalyalıların yaklaşık üçte ikisi cumhuriyet istediklerini açıkça söylemektedir.

Alternatif öneriler:

needless to saythat is to say