Facebook

Sözlük

scheme

noun

Türkçe'si tasarı,proje
Tür noun
Örnek Cümle
He must have had a very good reason for investing in a scheme which has so little likelihood of success.
Başarı olasılığı bu kadar düşük bir projeye yatırım yapmak için herhalde onun çok iyi bir nedeni vardır.