Facebook

Sözlük

science

noun

Türkçe'si bilim
Tür noun
Örnek Cümle
She would rather have studied science and mathematics.
Matematik ve fen öğrenimi görmüş olmayı yeğlerdi.