Facebook

Sözlük

science

noun

Türkçe'si bilim
Tür noun
Örnek Cümle
In the development of nuclear science and technology the neutron has played a most important role.
Nükleer bilim ve teknolojinin gelişmesinde nötron çok önemli bir rol oynamıştır.