Facebook

Sözlük

sea

noun

Türkçe'si deniz
Tür noun
Örnek Cümle
Global warming has caused changes in temperature, sea level, ecosystem, economy, agriculture and industry.
Küresel ısınma, sıcaklıkta, deniz seviyesinde, eko sistemde, ekonomide, tarımda ve sanayide değişikliklere sebep olmaktadır.

Alternatif öneriler:

at seaby seasea bedsea urchin