Facebook

Sözlük

secretary

noun

Türkçe'si sekreter; bakan
Tür noun
Örnek Cümle
The manager showed the secretary what to do with the keys.
İdareci, sekretere anahtarlarla ne yapacağını gösterdi.