Facebook

Sözlük

secure

adjective

Türkçe'si güvenli
Tür adjective
Örnek Cümle
Is bad VERSE prose? Is rhythmical prose VERSE? Is Miss Lowell's POLYPHONIC PROSE a prose form, a VERSE form, or something between the two? It is easier, perhaps, to list some of the qualities of prose: (1) it is without sustained rhythmic regularity; (2) it has some logical, grammatical order and its ideas are connectedly stated rather than merely listed; (3) it is characterized by the virtues of STYLE though the STYLE will vary, naturally, from writer to writer; (4) it will secure variety of expression through DICTION and through sentence structure.
Kötü nazını düz yazı mıdır? Ritmik düz yazı nazım mıdır? Miss Lowell'in çok sesli düz yazısı, düz yazı biçimi mi nazım biçimi mi yoksa ikisi arası bir şey mi? Belki de düz yazının kimi niteliklerini sıralamak daha kolaydır: 1) Sürekli ritmik bir düzeni yoktur 2)Bir mantık ve dil bilgisi düzeni vardır ve düşünceleri yalnızca sıralanmak yerine bağlantılı olarak açıklanır 3) Her ne kadar biçem doğal olarak yazardan yazara değişirse de biçem yoluyla belirlenir.

verb

Türkçe'si korumak,elde etmek
Tür verb
Örnek Cümle
Their grasp of advanced masonry allowed them to build secure fortresses and posting stations out of these natural battlements.
İleri taşçılık bilgileri onlara bu doğal siperlerden güvenli kaleler ve karakollar inşa etme imkanı verdi.