Facebook

Sözlük

seeing

noun

Türkçe'si görme
Tür noun
Örnek Cümle
Global competition regarding limited petroleum and natural gas resources is intense, and even a mild production shortage can send prices skyrocketing, as we have been seeing for sometime.
Sınırlı petrol ve doğal gaz kaynakları konusunda küresel rekabet yoğundur ve, bir süredir gördüğümüz gibi, hafif bir üretim açığı bile fiyatları birden yükseltebilir.