Facebook

Sözlük

seem

verb

Türkçe'si gibi görünmek
Tür verb
Örnek Cümle
It would seem unwise to use insecticides regularly, on a very large scale, unless there is some vital object to be attained.
Ulaşılacak önemli bir hedef olmadıkça haşarat ilaçlarının düzenli olarak büyük ölçüde kullanılması akılsızca görünmektedir.

Alternatif öneriler:

seesee offsee throughsee to