Facebook

Sözlük

selected

adjective

Türkçe'si seçilmiş,seçilen
Tür adjective
Örnek Cümle
All the books studied during this course have been selected in consideration of their literary and historical value.
Bu ders boyunca incelenen bütün kitaplar, edebi ve tarihi değerleri göz önüne alınarak seçilmiştir.