Facebook

Sözlük

selection

noun

Türkçe'si seçim
Tür noun
Örnek Cümle
The first and foremost requirement for team building is the recruitment or selection of the participants.
Ekip kurmak için birinci ve en önemli gereklilik üyelerin alımı ya da seçimidir.