Facebook

Sözlük

senior

adjective

Türkçe'si üst,kıdemli,yaşlı
Tür adjective
Örnek Cümle
The visiting President was met at the airport by the President, Prime Minister some cabinet Ministers and senior officials.
Konuk devlet başkanı hava alanında Cumhurbaşkanı, Başbakan, bazı bakanlar ve yüksek rütbeli subaylar tarafından karşılandı.