Facebook

Sözlük

sensitive

adjective

Türkçe'si hassas,duyarlı
Tür adjective
Örnek Cümle
The recruitment process is one of the most crucial and sensitive aspects in finding a job.
işe alma süreci, iş bulmada en önemli ve hassas yönlerinden birisidir.