Facebook

Sözlük

separate

adjective

Türkçe'si ayrı,ayrılmış
Tür adjective
Örnek Cümle
The translation of these sentences is on a separate page.
Bu tümcelerin çevirisi ayrı bir sayfadadır.

verb

Türkçe'si ayırmak
Tür verb
Örnek Cümle
The translation of these sentences is on a separate page.
Bu tümcelerin çevirisi ayrı bir sayfadadır.