Facebook

Sözlük

serious

adjective

Türkçe'si ciddi, ağırbaşlı
Tür adjective
Örnek Cümle
In a period of economic recession, the measures taken by the company to reduce the costs may lead to a serious rise in the number of lay-offs.
Bir ekonomik durgunluk döneminde maliyetleri azaltmak için şirket tarafından alınan önlemler, işten çıkarılanların sayısında ciddi bir artışa neden olabilir.