Facebook

Sözlük

seriously

adverb

Türkçe'si ciddi derecede
Tür adverb
Örnek Cümle
The new minister is seriously worried about the housing problem in the overpopulated regions.
Yeni Bakan, aşırı nüfusa sahip bölgelerdeki konut sorunundan ciddi şekilde endişe duymaktadır.

Alternatif öneriler:

non-seriousserious