Facebook

Sözlük

settle

verb

Türkçe'si yerleşmek; halletmek, çözmek
Tür verb
Örnek Cümle
The German government and the opposition are expected to agree on a new law to make iteasier for qualified foreigners to settle in Germany.
Alman hükümeti ile muhalefetin, nitelikli yabancıların Almanya'ya yerleşmelerini kolaylaştırmak için yeni bir yasa üzerinde anlaşmaya varmaları bekleniyor.