Facebook

Sözlük

settlement

noun

Türkçe'si yerleşim
Tür noun
Örnek Cümle
The volcanic island of Thera in the Aegean Seaerupted more than 3500 years ago and buried theprehistoric settlement of Akrotiri on its southernshore.
Ege Denizindeki Thera volkanik adası 3500 yıldan daha fazla bir zaman önce patladı ve tarih öncesi Akrotiri yerleşimini güney sahiline gömdü.