Facebook

Sözlük

sexual

adjective

Türkçe'si cinsel
Tür adjective
Örnek Cümle
These hormones control various processes in the body such as growth sexual activities and digestion.
Bu hormonlar vücutta büyüme, cinsel etkinlik ve hazım gibi çeşitli etkinlikleri denetler.