Facebook

Sözlük

share

verb

Türkçe'si paylaşmak
Tür verb
Örnek Cümle
While there are great variations among African languages, many of the families share similarities, or common characteristics.
Afrika dilleri arasında büyük değişiklikler olmasına rağmen, ailelerin çoğu benzerlikler yada ortak özellikler paylaşır.

noun

Türkçe'si hisse, pay
Tür noun
Örnek Cümle
He was unwilling to share his knowledge with others.
Bilgisinin başkalarıyla paylaşmada isteksizdi.