Facebook

Sözlük

sharp

adjective

Türkçe'si keskin; ani
Tür adjective
Örnek Cümle
Many economists argued that the sharp decline in international trade after 1930 helped to worsen the depression.
Birçok ekonomist, 1930'dan sonra uluslararası ticaretteki düşüşün bunalımın daha kötüleşmesine yardımcı olduğunu savundu.