Facebook

Sözlük

shunned

adjective

Türkçe'si sakınılan
Tür adjective
Örnek Cümle
Throughout the ages, leprosy has been the most dreaded disease and its victims the most shunned people.
Asırlar boyunca cüzam en çok korkulan hastalık, kurbanları ise en çok sakınılan insanlar olmuştur.