Facebook

Sözlük

sluggish

adjective

Türkçe'si uyuşuk, miskin
Tür adjective