Facebook

Sözlük

so

adverb

Türkçe'si de,da
Tür adverb
Örnek Cümle
As it's led to so much misunderstanding, the matter can't have been explained clearly enough for; everybody to understand.
Bu kadar çok yanlış anlamaya yol açtığına göre, konu herkesin anlayabileceği kadar net bir şekilde açıklanmamış olmalı.

adverb

Türkçe'si öyle,o kadar
Tür adverb
Örnek Cümle
Few inventions in recent times have influenced daily life so profoundly as the electronic calculator.
Son zamanlarda yapılan çok az buluş günlük yaşamı elektronik hesap makinaları kadar derinden etkilemiştir.

conjunction

Türkçe'si bu yüzden
Tür conjunction
Örnek Cümle
These techaniques are largely sophisticated methods of light microscopy but recently the electron microscope has been added to the tools of research.
Bu teknikler ışık mikroskopisinin oldukça gelişmiş yöntemleridir, ancak son zamanlarda araştırma araçlarına elektron mikroskobu eklenmiştir.