Facebook

Sözlük

solar

adjective

Türkçe'si güneşle ilgili
Tür adjective
Örnek Cümle
Cosmic rays are in fact ions that strike the top of the atmosphere at nearly the speed of light and mostly come from beyond the solar system.
Kozmik ışınlar, aslında, atmosferin tepesine hemen hemen ışık hızına yakın bir hızda çarpan ve çoğunlukla güneş sisteminin ötesinden gelen iyonlardır.

Alternatif öneriler:

solar powersolar system