Facebook

Sözlük

stimulate

verb

Türkçe'si uyarmak,teşvik etmek
Tür verb
Örnek Cümle
Global warming appears as a chain of processes that stimulate one another by getting into cause and effect contact with global crisis.
Küresel ısınma, küresel krizle temas içinde olan sebep-sonuçla ilgilenerek bir diğerini tetikleyen bir süreçler zinciri olarak ortaya çıkar.