Facebook

Sözlük

subtle

adjective

Türkçe'si belirsiz, güç algılanan
Tür adjective
Örnek Cümle
The range of appeal here is wide, varying from the crudest effects of LOW COMEDY to the most subtle and idealistic reactions aroused by some HIGH COMEDY.
Bir yazarın dediği gibi `komik etkilerin aykırılıkta, karşıtlıkta ortak bir temeli vardır, başlıca aykırılık olaylar dünyasında olabilir, böylece komik karakter elde edilir, oysa genellikle bu ikisi birlikte bulunur ama ağırlıklı vurgu birinde ya da ötekindedir; bu bize bir yandan lars ve entrika komedisini, öte yandan karakter komedisini verir.

Alternatif öneriler:

sub-disciplinesub-humid