Facebook

Sözlük

such

adverb

Türkçe'si böyle, bu tür
Tür adverb
Örnek Cümle
The space occupied by a quantity of matter is called its volume, and this is usually measured in units such as cubic metres or cubic centimetres.
Bir madde miktarının kapladığı yere onun hacmi denir ve bu genellikle m3 ya da cm3 gibi birimlerle ölçülür.