Facebook

Sözlük

suggest

verb

Türkçe'si önermek; ileri sürmek
Tür verb
Örnek Cümle
The available statistics also suggest that the modern industrial nations of the West must have passed through a phase like this in the nineteenth century.
Mevcut istatistikler de Batının modern endüstri uluslarının on dokuzuncu yüzyılda böyle bir süreçten geçmiş olabileceklerini akla getirmektedir.