Facebook

Sözlük

supply

verb

Türkçe'si sağlamak,temin etmek
Tür verb
Örnek Cümle
The new dam will improve the water supply and thereby reducing hunger and disease.
Yeni baraj su teminini geliştirecek ve böylece açlığı ve hastalığı azaltacak.

noun

Türkçe'si kaynak, arz
Tür noun

Alternatif öneriler:

food supplyin short supply