Facebook

Sözlük

surface

noun

Türkçe'si yüzey
Tür noun
Örnek Cümle
Diamonds form deep within the Earth and can only be brought to the surface by powerful volcanic eruptions.
Elmaslar yerkürenin derinliklerinde oluşur ve sadece güçlü yanardağ patlamaları ile yüzeye taşınabilir.