Facebook

Sözlük

synchronization

noun

Türkçe'si eş zamanlılık
Tür noun