Facebook

Sözlük

task

noun

Türkçe'si iş,görev
Tür noun
Örnek Cümle
The main task of all statistical methods is to aid in the interpretation of fact.
Bütün sayısal yöntemlerin temel görevi olguların yorumlanmasında yardımcı olmaktır, Sayısal çözümleme verileri hem iç hem dış kaynaklardan elde edilebilir.