Facebook

Sözlük

technique

noun

Türkçe'si teknik, usul
Tür noun
Örnek Cümle
Today, the West has perfected the technique of lending money to the Third World countries as a means of controlling them.
Bugün Batı, Üçüncü Dünya ülkelerine borç para verme tekniğini, onları kontrol altında tutma aracı olarak mükemmelleştirmiş bulunmaktadır.

Alternatif öneriler:

high-techlow-tech