Facebook

Sözlük

thanks to

prepositional phrase

Türkçe'si -ın sayesinde
Tür prepositional phrase
Örnek Cümle
Our lifestyle today, has changed drastically, thanks to the numerous innovations in technology.
Teknolojideki çeşitli yenilikler sayesinde günümüzdeki yaşam tarzımız ani bir şekilde değişti.