Facebook

Sözlük

then

adverb

Türkçe'si o zaman; daha sonra; öyleyse
Tür adverb
Örnek Cümle
Medieval maps show nearly half of the Netherlands under water, but since then large areas have been claimed from the sea.
Ortaçağ haritaları Hollanda‘nın neredeyse yarısını su altında gösterir, ama o zamandan beri denizden geniş alanlar kazanılmıştır.